Hällmarker vid Gröna Spåret, med Nackamasterna i bakgrunden

Hällmarker vid Gröna Spåret, med Nackamasterna i bakgrunden