Översvämmad väg upp mot hästgården vid Rundmar

Översvämmad väg upp mot hästgården vid Rundmar