Stigen norr om Långsjön - även passagen över gräsområdet är sank

Stigen norr om Långsjön - även passagen över gräsområdet är sank