Brandområdet vid Tyresta öster om Stensjön. Stensjön i bakgrunden

Brandområdet vid Tyresta öster om Stensjön. Stensjön i bakgrunden