Grävstasjöns östra sida. Här borde jag ha följt stranden genom sankområdet fram till stugan, i stället för att försöka gå runt

Grävstasjöns östra sida. Här borde jag ha följt stranden genom sankområdet fram till stugan, i stället för att försöka gå runt