Stig mellan Aspen och vägen  (Norrvrå - Mölnbo 2015-06-11 13 km)

Stig mellan Aspen och vägen (Norrvrå - Mölnbo 2015-06-11 13 km)