Gångbro över bäcken vid Stensjöns östra vik

Gångbro över bäcken vid Stensjöns östra vik