Nordliga viken i Långsjön

Nordliga viken i Långsjön