Kanalen från Ältasjön där den mynnar i Söderbysjön

Kanalen från Ältasjön där den mynnar i Söderbysjön