Kanalen mellan Ältasjön och Söderbysjön

Kanalen mellan Ältasjön och Söderbysjön