Storskogsslingan mellan Långsjön och Brakmaren

Storskogsslingan mellan Långsjön och Brakmaren