Vindskyddet vid Långsjön. Här lämnar Storskogsslingan Långsjön

Vindskyddet vid Långsjön. Här lämnar Storskogsslingan Långsjön