Motionsspåret går längs beteshagar nästan ända fram till Oxsundasjön

Motionsspåret går längs beteshagar nästan ända fram till Oxsundasjön