Skeviks gård, man ser här korsningen med Lagnövägen

Skeviks gård, man ser här korsningen med Lagnövägen