Velamsundsviken sedd från bergskammen ovanför gården

Velamsundsviken sedd från bergskammen ovanför gården