Stäket - den gamla Enköpingsvägen, tågbron och längre bort motorvägen

Stäket - den gamla Enköpingsvägen, tågbron och längre bort motorvägen