Tussilago som inte låter sig hindras av asfalt på sin växtplats. Mellan Kallhäll och stäket

Tussilago som inte låter sig hindras av asfalt på sin växtplats. Mellan Kallhäll och stäket