Men först denna passage, där det också finns ett par bänkar där det brukar vara fint att rasta  (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)

Men först denna passage, där det också finns ett par bänkar där det brukar vara fint att rasta (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)