En bit härbortom kommer man fram till en gammal kvarn och en liten väg  (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)

En bit härbortom kommer man fram till en gammal kvarn och en liten väg (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)