Vid Grimsta, en mycket vacker plats där man också kan rasta. Under denna plats ska förbifartsleden gå  (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)

Vid Grimsta, en mycket vacker plats där man också kan rasta. Under denna plats ska förbifartsleden gå (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)