Efter nockebybron är gångvägen asfalterad en liten bit  (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)

Efter nockebybron är gångvägen asfalterad en liten bit (Alviks strand-Hässelby 2015-02-11 13 km)