Elfviks gård. Busshållplatsen finns i högra kanten av bilden. Vacker avslutning på vandringen

Elfviks gård. Busshållplatsen finns i högra kanten av bilden. Vacker avslutning på vandringen