Vindskyddet har ett utmärkt överhängande tak, som även skyddade fint mot snöflingor. Inte ens sittlapp behövdes, det fanns en torr fin stock att sitta på. Här blev det sen lunchfika

Vindskyddet har ett utmärkt överhängande tak, som även skyddade fint mot snöflingor. Inte ens sittlapp behövdes, det fanns en torr fin stock att sitta på. Här blev det sen lunchfika