Fornstigen går ofta i närheten av åkermark

Fornstigen går ofta i närheten av åkermark