Fornstigen passerar många vackra gårdar. Här en gård med vackra färger

Fornstigen passerar många vackra gårdar. Här en gård med vackra färger