Sjön vid Eriksvik, som finns i bild från andra hållet på vandringen från Orminge och hit

Sjön vid Eriksvik, som finns i bild från andra hållet på vandringen från Orminge och hit