Översiktsbild över några av de paddlingar jag gjorde i min ungdom

Översiktsbild över några av de paddlingar jag gjorde i min ungdom