Värmdöledens avslutning genom ett rastområde nära Ålstäket. Strax härbortom kommer man ut i bebyggelsen

Värmdöledens avslutning genom ett rastområde nära Ålstäket. Strax härbortom kommer man ut i bebyggelsen