Ytterligare en variant på nytänkande kring vindskydd. Detta var det som gav bäst skydd mot vädret, men det ligger ganska nära Ålstäket

Ytterligare en variant på nytänkande kring vindskydd. Detta var det som gav bäst skydd mot vädret, men det ligger ganska nära Ålstäket