Väster om Korsmosjön når man villabebyggelse och så småningom vägen mot Stavsnäs

Väster om Korsmosjön når man villabebyggelse och så småningom vägen mot Stavsnäs