Värmdöleden vid Korsmosjön är mycket lättvandrad och fin

Värmdöleden vid Korsmosjön är mycket lättvandrad och fin