Värmdöledens korsning med landsvägen vid Sågen

Värmdöledens korsning med landsvägen vid Sågen