Värmdöleden är hela tiden mycket välskyltad precis där det behövs - där man kan gå fel. Här platsen där man kommer ut ur det stora orörda skogsområdet i öster

Värmdöleden är hela tiden mycket välskyltad precis där det behövs - där man kan gå fel. Här platsen där man kommer ut ur det stora orörda skogsområdet i öster