Skyltning till rastplats vid Tistelberget ledde till denna plats. Det var dessutom ganska blåsigt här

Skyltning till rastplats vid Tistelberget ledde till denna plats. Det var dessutom ganska blåsigt här