Värmdöleden - starten vid busshållplats Saltarö Gård

Värmdöleden - starten vid busshållplats Saltarö Gård