Albysjöns sydspets. Häröver kan det gå skidspår vintertid. Alby Friluftsgård ligger skymd längst bort i bilden

Albysjöns sydspets. Häröver kan det gå skidspår vintertid. Alby Friluftsgård ligger skymd längst bort i bilden