Denna lilla vrå är ofta solig och lugn, en plats som jag också någon gång nyttjar som rastplats

Denna lilla vrå är ofta solig och lugn, en plats som jag också någon gång nyttjar som rastplats