Våtmarken har också mindre öppna vattenytor, som man vintertid åker på på väg mot Långsjön

Våtmarken har också mindre öppna vattenytor, som man vintertid åker på på väg mot Långsjön