Efter passage av ytterligare ett litet skogsområde når man denna stig som löper längs ett kärr/våtmark

Efter passage av ytterligare ett litet skogsområde når man denna stig som löper längs ett kärr/våtmark