På sjöns sydsida finns ett par sommarstugor

På sjöns sydsida finns ett par sommarstugor