Kanalen mellan Söderbysjön och Ältasjön

Kanalen mellan Söderbysjön och Ältasjön