Roslagsleden är omväxlande längs denna sträcka, ibland skogspartier, men med många öppnare partier också

Roslagsleden är omväxlande längs denna sträcka, ibland skogspartier, men med många öppnare partier också