Kraftledningsarbeten norr om Käringsjön

Kraftledningsarbeten norr om Käringsjön