Roslagsleden är lättvandrad i denna del av sträckningen.

Roslagsleden är lättvandrad i denna del av sträckningen.