Vindskyddet vid Muskan ligger inte särskilt vackert

Vindskyddet vid Muskan ligger inte särskilt vackert