Man kommer inte förbi nere vid stranden vid Lundsjöns östra strand, utan måste gå på klipporna ovanför

Man kommer inte förbi nere vid stranden vid Lundsjöns östra strand, utan måste gå på klipporna ovanför