Ute bland vågorna. Lava bevakar mig som vanligt oroligt, och vill inte jag ska simma för långt bort

Ute bland vågorna. Lava bevakar mig som vanligt oroligt, och vill inte jag ska simma för långt bort