Lava bevakar mig ängsligt när jag badar, men hoppar hittills inte i själv

Lava bevakar mig ängsligt när jag badar, men hoppar hittills inte i själv