Utflödet från Stensjön och dammen bildar här en liten vacker bäck

Utflödet från Stensjön och dammen bildar här en liten vacker bäck