Bortanför den glesa raden av tallar ligger något som bullrar. Stenkross?

Bortanför den glesa raden av tallar ligger något som bullrar. Stenkross?